De Conventie

Thema Gezondheid

Olympisch kampioen Pieter van den Hoogenband loopt een dag mee in het Rijnlands Revalidatiecentrum in Leiden. Hier worden mensen met een blessure of ziekte weer op de been gebracht. Pieter helpt het verplegend personeel, verschoont bedden, praat met patiënten en geeft zelfs een zwemles. Deel de ervaringen van Pieter en hoor wat hij heeft te zeggen over gezondheidszorg in Nederland. Wil je zelf ook je mening geven, vul dan de maatschappij monitor in. De uitkomsten nemen we mee naar de Conventie van Achlum.

Achmea zet zich in voor een prettige samenleving. Dat is in de eerste plaats een gezonde samenleving.

Nieuwe vraagstukken

Als het gaat om een gezonde samenleving, zien we een aantal nieuwe vraagstukken. Zoals het stijgende ziekteverzuim onder mantelzorgers. Mensen die voor een zieke naaste zorgen, belanden zelf vaak in de ziektewet, omdat werk en zorgtaken amper te combineren zijn. Dit kan niet de bedoeling zijn. Om de eigen mantelzorgers te ontlasten heeft Achmea de mogelijkheden voor mantelzorgverlof aanzienlijk verruimd; we willen ook andere werkgevers aansporen tot extra aandacht voor mantelzorgende werknemers.

Overgewicht

Een ander actueel gezondheidsvraagstuk is het groeiende aantal kinderen met overgewicht, door een ongezonde levensstijl. Overgewicht brengt gezondheidsrisico’s met zich mee: een hogere kans op diabetes, gewrichts- en spierklachten en op latere leeftijd hart- en vaatziekten. Het brengt kinderen zelf in de problemen, én de samenleving: denk aan veel chronisch zieken die straks niet kunnen participeren in de maatschappij en de hoge zorgkosten die moeten worden opgebracht door een steeds kleiner aantal gezonde mensen.

Nederland gezonder maken

Met onze merken willen we een gezonde levensstijl bij kinderen stimuleren. En onze kinderen en Nederland weer gezonder maken.

Gezondheid in het nieuws

Contact

Hebt u vragen over de Conventie van Achlum?
Mail uw vraag naar Achmea200jaar@achmea.nl

U ontvangt zo spoedig mogelijk een antwoord.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?