De Conventie

Arbeidsparticipatie in het nieuws

Arbeidsmarkt betaalt nu de prijs voor eerdere lankmoedigheid van bedrijven

Na twee kwartalen van economische groei zou het voor de hand liggen dat het aantal banen ook weer in de lift zit. Dit blijkt echter niet het geval. De vraag naar nieuw personeel blijft achter bij de snelheid van de economische groei. Dit komt doordat bedrijven ten tijde van de crisis personeel in dienst hielden in afwachting van betere tijden. Tot nu toe blijft de werkloosheid laag, omdat jongeren ten tijde van de crisis besloten, nog een jaartje extra te studeren.

Lees meer 23.05.2011 | FD

'Stijgende kosten kinderopvang funest voor arbeidsparticipatie vrouwen'

Dit jaar zijn ouders met jonge kinderen gemiddeld 1200 tot 1500 euro meer kwijt aan kinderopvang, volgens Gjalt Jellesma van Boink, de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang en peuterspeelzalen. De verhoging van de eigen bijdrage voor de kinderopvang zorgt ervoor dat vooral vrouwen met lage inkomens nu al stoppen met werken omdat de opvang van de kinderen te duur is. Jellesma verwacht dat ook hoger opgeleide vrouwen minder zullen gaan werken door de oplopende kosten. De schade die dat toebrengt aan de arbeidsparticipatie van vrouwen is enorm.

Lees meer 13.05.2011 | trouw.nl

Kabinet: toeslag kinderopvang alleen voor gewerkte uren

Ouders die niet werken krijgen vanaf 2012 geen kinderopvangtoeslag meer. Het is een van de maatregelen om oneigenlijk gebruik en fraude tegen te gaan. Volgens minister Kamp van Sociale Zakenen Werkgelegenheid is de toeslag bedoeld om arbeidsdeelname te stimuleren, dus moet er ook worden gewerkt om voor de toeslag in aanmerking te komen. De koppeling van toeslag aan gewerkte uren levert volgens het ministerie een jaarlijkse besparing op van € 70 mln. Kamp beperkt verder het maximum aantal uren dat ouders kunnen declareren voor de kinderopvangtoeslag.

Lees meer 14.05.2011 | FD

50-plussers productiever dan jongere werknemers

Tempo Team heeft onderzoek gedaan bij bedrijven naar feiten en cijfers over oudere werkzoekenden en werknemers. Daaruit blijkt dat het salaris na het 45ste jaar over het algemeen nog maar gering stijgt. Het inkomensverschil tussen de categorieën 35 - 45 en 45+ is klein. Oudere werknemers blijken niet vaker ziek, incidenteel wel langer. Jonge werknemers hebben daarentegen weer te maken met zwangerschapsverlof en dergelijke. Oudere werklozen hebben meer moeite met het zoeken naar werk. De 50-plusser is gemiddeld twee keer zo lang werkloos als iemand onder deze leeftijdsgrens, zo blijkt uit onderzoek van het CBS.

Lees meer 09.05.2011 | vkbanen.nl

Ziekenhuis betaalt vrouw minder dan man voor hetzelfde werk

Volgens de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) maken ziekenhuizen verboden onderscheid op geslacht. Het blijkt dat vrouwen die in ziekenhuizen werken aanmerkelijk minder verdienen dan mannen in dezelfde functie. Het verschil is het grootst bij functies als arts in opleiding, arts-onderzoeker, organisatieadviseur en hoofd fysiotherapie. In bijna de helft van de gevallen is de oorzaak dat vrouwen niet goed genoeg onderhandelen. Volgens de CGB moet de werkgever voorkomen dat er salarisverschil ontstaat vanwege onderhandelingscapaciteiten. De wet stelt dat loon vrij moet zijn van discriminatie.

Lees meer 22.04.11 | de Volkskrant

Flexibel werken leidt tot meer arbeidspotentieel

Uit onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen in samenwerking met flexwerkbureau Moneypenny, blijkt dat werkgevers veel arbeidspotentieel laten liggen, met name van vrouwen, doordat zij niet of te weinig openstaan voor flexibel werken. Werknemers die kans krijgen hun agenda zelf in te delen zijn bereid om tot 35% meer te werken per week. Ook hechten de respondenten meer belang aan flexibiliteit dan aan beloning of mogelijkheden tot loopbaanontwikkeling. Het blijkt dat bedrijven veel meer uit hun arbeidskapitaal kunnen halen.

Lees meer 19.04.2011 | De Telegraaf

Oude werknemer productiever dan jonge collega

Oudere werknemers zijn productiever dan hun jongere collega’s. Zij maken door hun jarenlange ervaring minder vaak grote fouten en kunnen beter spontaan handelen als er toch iets verkeerd gaat, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit Mannheim, dat in Duitsland is uitgevoerd onder werknemers van een fabriek van autoproducent Mercedes-Benz. Het resultaat van de studie staat haaks op het idee van veel economen.

Lees meer 18.04.2011 | Elsevier

Vooral hoogopgeleide, voltijds werkende vrouw neemt ouderschapsverlof op

In 2009 hadden 264 duizend werknemers recht op ouderschapsverlof. Van deze werknemers namen 79 duizend dit verlof ook op. Het opnemen van ouderschapsverlof is onder vrouwen veel gebruikelijker dan onder mannen. Van de vrouwen met recht op ouderschapsverlof hadden 53 duizend dit opgenomen (41 procent), van de mannen waren dat er 26 duizend (19 procent). Werkende vrouwen met een persoonlijk inkomen tussen de 40 en 50 duizend euro nemen twee keer zo vaak ouderschapsverlof op als vrouwen met een inkomen tussen de 10 en 20 duizend euro (60 tegen 31 procent). Dit verschil hangt vooral samen met hun behaalde diploma en de omvang van hun baan. Hoogopgeleide vrouwen maken veel vaker gebruik van ouderschapsverlof dan laagopgeleide vrouwen (58 versus17 procent) en voltijds werkende vrouwen veel vaker dan vrouwen die 12 tot 24 uur per week werken (55 versus 30 procent).

Lees meer 15.04.2011 | Webmagazine CBS

'Gelijke' behandeling breekt allochtoon op

Organisatieadviseur Lida van den Broek waarschuwt voor onbedoelde, subtiele vormen van racisme op de Nederlandse arbeidsmarkt. Veel organisaties worstelen met diversiteit op de werkvloer. Ze stellen 'gelijke behandeling' gelijk aan 'dezelfde behandeling'. Voor gelijke kansen zijn juist aandacht en ruimte voor verschil nodig. Het personeel is tegenwoordig doorgaans divers van samenstelling. Daar moet je mee om willen en kunnen gaan. Autochtone Nederlanders moeten meebewegen, anders redden allochtonen het niet, meent Van den Broek.

Lees meer 13.04.2011 | FDV

Contact

Hebt u vragen over de Conventie van Achlum?
Mail uw vraag naar Achmea200jaar@achmea.nl

U ontvangt zo spoedig mogelijk een antwoord.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?