De Conventie

Mobiliteit in het nieuws

Het werkt: met extra stroken de file te lijf

Het aantal files en de zwaarte ervan zijn de eerste vier maanden van dit jaar spectaculair gedaald. Verbreding van de snelwegen heeft voor deze omslag gezorgd. Zo is de verbrede A2 verantwoordelijk voor minimaal een kwart van de daling van het fileleed. De wegverbredingen getuigen van een soort nieuw realisme in het verkeersbeleid. Compleet nieuwe snelwegen zijn bijna niet meer aan de orde, alleen al vanwege de maatschappelijk weerstand. Maar er is bijna geen snelweg te bedenken die niet is of wordt verbreed: vorig jaar liet RIjkswaterstaat 371 kilometer asfaltbaan aanleggen. Een nieuwe strook ligt er meestal na een jaar en het resultaat doet zich onmiddellijk gelden, anders dan bij verdubbeling van het spoor.

Lees meer 10.05.2011 | NRC Handelsblad

De ware filehater is een echte pessimist

Er is een manier om de files weg te houden. De A2 kan langer een autoparadijs blijven als iedereen doet alsof de files er nog staan. De ring rond Eindhoven, en de verbrede A2 en A12 werpen hun vruchten af. Volgens de Verkeersinformatiedienst daalde de filedruk in de eerste vier maanden van het jaar met 16,9 procent. Qua files, constateerde de ANWB eerder al, zitten we nu op het niveau van 2006. Die daling is zo groot dat het wel te maken moet hebben met de nieuwe bredere wegen die overal in het land zijn aangelegd. Maar nieuwe of bredere wegen lokken volgens verkeersdeskundigen nieuwe vraag uit, onder meer omdat autogebruikers hun gedrag aanpassen aan de wegsituatie. De A2 kan dus langer een autoparadijs blijven als iedereen doet alsof de files er nog staan.

Lees meer 10.05.2011 | De Pers

Contact

Hebt u vragen over de Conventie van Achlum?
Mail uw vraag naar Achmea200jaar@achmea.nl

U ontvangt zo spoedig mogelijk een antwoord.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?