De Conventie

Thema Veiligheid

Is het echt onveiliger op straat of valt het wel mee. Kun je als burgen zelf iets doen om de buurt veiliger te maken? John van den Heuvel gaat de provincie in om dat te onderzoeken. Samen met een politiepatrouille duikt hij het nachtleven van Leeuwarden in, spreekt jongeren aan op hun gedrag en helpt een dronken man op te pakken. Bekijk de reportage om te zien hoe een gemiddelde vrijdag in de stad verloopt. Tot slot heeft John een duidelijke mening over veiligheid. Wil jij ook je mening geven, vul dan de maatschappij monitor in. De uitkomsten nemen we mee naar de Conventie van Achlum.

Achmea zet zich in voor een prettige samenleving. Een prettige samenleving betekent ook een veilige samenleving. Uit onderzoek blijkt dat een groot deel van de Nederlanders ontevreden is over de veiligheid van de eigen woonomgeving.

Onze Buurt Veilig

Met onze merken zoeken we naar oplossingen om het veiligheidsgevoel van de Nederlanders te vergroten. Een voorbeeld hiervan is het project ‘Onze Buurt Veilig’, dat plaatsvindt in een aantal wijken in Tilburg, op initiatief van Interpolis, de Rabobank, de politie en gemeente. Buurtbewoners en ondernemers kunnen op de website Onzebuurtveilig.nl aangeven welke plekken in de wijk volgens hen onveilig zijn en hoe zij dit opgelost zouden willen zien. Interpolis en de andere partijen vertalen deze input in concrete oplossingen.

Veilige werkomgeving

Als Achmea zetten we ons niet alleen in voor een veilige leefomgeving, maar ook voor een veilige werkomgeving. Jaarlijks belanden 84.000 werknemers op de Eerste Hulp door een ongeval op het werk (bron: stichting Consument en Veiligheid). Werknemers focussen zich vaak dusdanig op het afleveren van goed werk dat aandacht voor veiligheid het onderspit delft. Ook slijten 'onveilige' gewoonten in en worden medewerkers op den duur gemakzuchtig.

Veilig werken

Als Achmea willen we het veiligheidsbewustzijn bij werkgevers en werknemers bevorderen. Via de online game 'De Doeners' brachten we eerder het belang van veiligheid op de werkvloer bij Nederlanders onder de aandacht en deelden we kennis en inzichten omtrent veilig werken; daarnaast spoort arbodienst Achmea Vitale werknemers actief aan om scherp en alert te zijn en geen onnodige risico's te nemen en stimuleert het werkgevers om de veiligheidscultuur in hun organisatie te verbeteren.

Veiligheid in het nieuws

Contact

Hebt u vragen over de Conventie van Achlum?
Mail uw vraag naar Achmea200jaar@achmea.nl

U ontvangt zo spoedig mogelijk een antwoord.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?