Nieuws

Nieuwsupdates

senioren

Doorwerken senioren moet simpeler

28.10.2011

Minister Henk Kamp van Sociale zaken wil het voor 65-plussers makkelijker maken om langer door te werken. Dat staat in een wetvoorstel dat hij begin volgend jaar naar de Kamer stuurt.

Werkgevers moeten ruimere mogelijkheden krijgen om gepensioneerden vaker opeenvolgende tijdelijke arbeidscontracten te bieden en werkgeversverplichtingen worden beperkt als een oudere ziek wordt. De verplichte loonbetaling en re-integratie bij ziekte blijven wel gelden voor werknemers onder de 65 jaar.

“65 jaar is een harde leeftijd. En wij willen daar eigenlijk vanaf”, reageert Joeri Jongeneel van De Nieuwe Koetsiers, een bedrijf dat uitsluitend met senioren werkt. “Het gaat erom dat mensen gestopt zijn met hun echte carrière, een soort pensioen- of een VUT-regeling hebben. Op dat moment willen wij dat ze aan de slag kunnen. En dat werkgevers dus niet de volledige sociale lasten hoeven af te dragen.”

Steeds meer 65-plussers werken vaker door. Volgens cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek is hun aantal het afgelopen decennium bijna verdrievoudigd. Meer dan de helft van hen werkt in een vrij beroep of is zelfstandig zonder personeel. Op hen is geen cao van toepassing. In de meeste cao’s is namelijk opgenomen dat werknemers met 65 jaar automatisch ontslag krijgen.

Vanaf 2013 kunnen Nederlanders die 65 jaar worden hun AOW maximaal vijf jaar tot hun 70ste uitstellen. Ieder jaar uitstel levert 6,5 procent meer staatspensioen op.

Bekijk de video bij dit artikel

Contact

Hebt u vragen over de Conventie van Achlum?
Mail uw vraag naar Achmea200jaar@achmea.nl

U ontvangt zo spoedig mogelijk een antwoord.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?